Patrycja Balicka

doradca podatkowy

Zajmuję się podatkami od ponad 19 lat. Moja bieżąca praktyka zawodowa obejmuje doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie cen transferowych, a także rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych, obsługi programów finansowo-księgowych. Doradzam klientom m.in. z branży reklamowej, nieruchomościowej, informatycznej, finansowej, instytucjom kultury.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Obowiązek dokumentacyjny w cenach transferowych za 2019 r. – jak sprawdzić?

Patrycja Balicka03 lutego 2020Komentarze (0)

Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych za 2019 r.

Czyli sprawdzamy –  czy i dla jakich transakcji musimy sporządzić dokumentacje podatkowe.

***

Jak to zrobić?

Ja nazywam weryfikację obowiązków dokumentacyjnym – inwentaryzacją transakcji z podmiotami powiązanymi. Postaram się wyjaśnić poszczególne etapy przygotowywania takiej inwentaryzacji.

Krok 1 – identyfikujemy transakcje kontrolowane

W pierwszym kroku powinniśmy zidentyfikować transakcje kontrolowane zrealizowane  w danym roku obrotowym. Transakcje kontrolowane to pojęcie wprowadzone przez ustawodawcę. Od 2019 r. podatnicy muszą dokumentować transakcje kontrolowane realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi mające jednorodny charakter.

Transakcje kontrolowane to generalnie  działania o charakterze gospodarczym, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. W bardzo dużym uproszczeniu to transakcje z podmiotami powiązanymi.

Krok 2 – dzielimy transakcje kontrolowane na rodzaje

Kiedy zidentyfikujemy nasze transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi powinniśmy je pogrupować. Analizujemy odrębnie transakcje kosztowe i przychodowe.

Dążymy do tego, aby nasze transakcje z podmiotami powiązanymi podzielić na poszczególne rodzaje transakcji. Ustawodawca od 2019 r. nazwał to transakcjami o charakterze jednorodnym.

Transakcje o charakterze jednorodnym

Do oceny czy mamy do czynienia z transakcją jednorodną  mamy do pomocy kryteria, takie jak:

– jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym;

– kryteria porównywalności:

  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie pełnią podmioty w porównywanych transakcjach, angażowane przez nie aktywa oraz ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji,
  • strategia gospodarcza.

– metody weryfikacji cen transferowych (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odsprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysków); oraz

– inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

W uzasadnieniu do wprowadzonych zmian możemy przeczytać także takie wyjaśnienie ustawodawcy : „Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji (…). Jeśli są one do siebie zbliżone w ramach kilku przepływów, to poszczególne przepływy powinny być agregowane jako jedna transakcja o charakterze jednorodnym. W rezultacie, wartość sprzedaży do poszczególnych kontrahentów należy więc zsumować w celu określenia łącznej wartości transakcji dla podatnika.”

Musimy pamiętać, że jednorodny charakter transakcji odnosimy nie tylko do relacji z jednym podmiotem, ale do relacji ze wszystkimi podmiotami powiązanymi. Może to być na przykład taka sytuacja kiedy kupujemy dany rodzaj usług, załóżmy budowlane, od kilku podmiotów z grupy. W takiej sytuacji sumujemy wartość tych zakupionych usług od wszystkich podmiotów z grupy.

Generalnie w kroku tym ustalamy wartość naszych transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym dokonanych w danym roku.

Łatwe prawda… 🙂 W praktyce nie do końca. Jasne, że przykładowo transakcje zakupu usług księgowych i zakupu usług remontowych nie będą transakcjami jednorodnymi. Jednak jak sami wiemy, życie gospodarcze jest bogate.  Ewidentne podziały w rodzajach usług są oczywiste. Problemy jednak zaczynają się przy usługach o chociażby podobnym charakterze, ale nie identycznych. Czy np. usługi remontu silników i usługi remontu pomp będą usługami jednorodnymi? Otóż, to zależy. Musimy zbadać te usługi biorąc pod uwagę kryteria wskazane w przepisach.

Uwaga

Szczególnie ostrożnym należy być przy wyłączaniu transakcji od dokumentowania. Mam na myśli taki podział, który może skutkować wykluczeniem niektórych transakcji od obowiązku dokumentowania.  W przyszłości organy mogą próbować kwestionować takie podziały transakcji, które ich zdaniem skutkowały brakiem obowiązku dokumentacyjnego.

Po zakończeniu tego etapu mamy zidentyfikowane dokonane w danym roku obrotowym transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym i mamy ustaloną ich wartość.

Krok 3 – odniesienie ustalonych wartości do progów dokumentacyjnych

Kolejnym krokiem jest odniesienie naszych wartości transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym do progów dokumentacyjnych.

Od 2019 r. wysokość progów dokumentacyjnych została wskazana odrębnie dla różnych kategorii transakcji:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji.

Finał

Odniesienie naszych wartości transakcji kontrolowanych, jednorodnych do progów dokumentacyjnych pozwala nam na finalne stwierdzenie, które transakcje podlegają dokumentowaniu.

Przejście przez wszystkie wymienione kroki inwentaryzacji pozwala ustalić z dużą dokładnością, które transakcje powinniśmy udokumentować, i pokazuje także w jaki sposób doszliśmy do takich wniosków,oraz jak transakcje zostały pogrupowane. Warto mieć takie pliki z analizą na przyszłość, w przypadku ewentualnej weryfikacji przez organy podatkowe naszych rozliczeń w podmiotami powiązanymi. Musimy pamiętać, że organ może sprawdzać nie tylko dokumentacje i ceny w transakcjach, o których mowa w tych dokumentacjach, ale może także zrobić własną inwentaryzację transakcji z podmiotami powiązanymi. I sprawdzić w ten sposób, czy prawidłowo wybraliśmy transakcje do dokumentowania.

Dlatego zachęcam Was do przygotowania wnikliwej inwentaryzacji transakcji z podmiotami powiązanymi. To pierwszy krok w raportowaniu 2019 r. w obszarze cen transferowych.

A teraz coś bardziej ludzkiego. Zdjęcie Bałtyku i cytat od mojego ulubionego pisarza (myślę, że na zawsze ulubionego).

(…) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam.

Wiesław Myśliwski – Widnokrąg

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem pbalicka@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: