Patrycja Balicka

doradca podatkowy

Zajmuję się podatkami od ponad 19 lat. Moja bieżąca praktyka zawodowa obejmuje doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie cen transferowych, a także rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych, obsługi programów finansowo-księgowych. Doradzam klientom m.in. z branży reklamowej, nieruchomościowej, informatycznej, finansowej, instytucjom kultury.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Nieodpłatne świadczenie od podmiotu powiązanego, a możliwość złożenia oświadczenia o rynkowości cen z podmiotami powiązanymi.

Patrycja Balicka21 kwietnia 2020Komentarze (0)

Uzyskiwanie nieodpłatnego świadczenia od podmiotu powiązanego, powoduje, że podatnik nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o rynkowości cen transferowych.

 

*** 

Z czego to wynika?

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swojej interpretacji z 28 lutego 2020 r. Stwierdził, że  uzyskiwanie nieodpłatnego świadczenia od podmiotu powiązanego, powoduje, że podatnik nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o rynkowości cen transferowych, zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Albowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń nie jest ceną transferową ustaloną na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

No i jest kłopot. I to spory. To nie jest interpretacja, którą można pominąć i uznać, że jest to jakiś jednorazowy wybryk organów i czekać na inne. Zważywszy na poważne konsekwencje związane z odpowiedzialnością karnoskarbową w zakresie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych i poświadczeniu o rynkowości cen z podmiotami powiązanymi, temat jest bardzo ważny.

Kwestia nieodpłatnych świadczeń w kontekście cen transferowych zawsze była kontrowersyjna. Poruszałam ten temat także we wpisie o grupowych poręczeniach i gwarancjach bez wynagrodzenia.

Obecnie zwiększony zakres składanego oświadczenia, które począwszy od 1 stycznia 2019 r. dotyczy nie tylko posiadania dokumentacji podatkowej, ale również poświadczenia, że warunki w transakcjach kontrolowanych są zgodne z zasadą ceny rynkowej, powoduje dodatkowe implikacje.

Oświadczenie TP a odpowiedzialność karnoskarbowa

Od 1 stycznia 2019 r. odpowiedzialność karnoskarbowa w zakresie cen transferowych odnosi się do odpowiedzialności za składanie oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych. W sytuacji nie złożenia oświadczenia lub informacji o cenach transferowych, złożenia ich po terminie lub poświadczenia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, kara grzywny wynieść może do 720 stawek dziennych. Przedmiotowe ryzyko spoczywa na osobach odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki, a nie samej spółce. Zgodnie z wprowadzonym art. 11m Ustawy o CIT, oświadczenie składają i podpisują wszystkie osoby pełniące funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości tj. członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, lub, gdy nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem KRS.

Ciężar i konsekwencje nie złożenia oświadczenia TP, albo zawarcia w nim nieprawidłowych danych są poważne. Dlatego też tak znacząca jest omawiana interpretacja i odpowiednie zapewniające bezpieczeństwo podejście w tej kwestii.

Interpretacja

Dyrektor w interpretacji (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.544.2019.1.BK) udzielił odpowiedzi na pytanie podatnika. Podatnik opisał, iż w ramach polityki grupowej dotyczącej poręczeń i gwarancji otrzymuje od akcjonariusza nieodpłatne poręczenie. Z tego tytułu rozpoznaje u siebie przychód podatkowy w wysokości wynagrodzenia za to poręczenie. Wynagrodzenie to jest  obliczone na zasadach rynkowych. Pytanie podatnika dotyczyło uprawnienia do złożenia oświadczenia w którym to potwierdzi, rynkowość cen z podmiotami powiązanymi, przy założeniu że:

  • jedna z transakcji obejmuje nieodpłatne poręczenie,
  • pozostałe ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalone na warunkach rynkowych.

Zdaniem podatnika, jest on uprawniony w opisanej sytuacji do złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowej i rynkowości cen z podmiotami powiązanymi.

Stanowisko organu

Organ nie podzielił zdania podatnika. I tak oto przedstawił swoje stanowisko:

(…) pomimo rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p., albowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń nie jest ceną transferową ustaloną na warunkach jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Jaki wniosek?

Dla mnie niestety jednoznaczny. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nieodpłatnymi świadczeniami grupowymi, które ze względu na wartość kwalifikują się jako transakcja kontrolowana, nie jesteśmy uprawnieni do złożenia oświadczenia potwierdzającego rynkowość cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Jak widać po stanowisku organu w omawianej interpretacji, niezależnie od realizowanej strategii w Grupie i uzasadnieniu dla takiego podejścia, trudno będzie uzasadnić, że transakcja nieodpłatna z podmiotem powiązanym jest realizowana na warunkach rynkowych. A tego wymaga oświadczenie. No i jest kłopot.

Co robić?

Zweryfikuj czy realizujesz z podmiotami transakcje nieodpłatne. Sprawdź czy transakcje te spełniają kryteria transakcji kontrolowanych zgodnie z przepisami o cenach transferowych (o ustalaniu, które transakcje są transakcjami kontrolowanymi pisałam w tym wpisie).

Jeśli tak wyjście wydaje się tylko jedno.  Konieczna będzie weryfikacja warunków tych transakcji i ustalenie wynagrodzenia w nich na warunkach rynkowych, tak aby możliwe było złożenie oświadczenia potwierdzającego rynkowość cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Tak zdaję sobie sprawę z tego co mówię i jak trudne może to być w międzynarodowych grupach. Niemniej, nie widzę lepszego rozwiązania, które byłoby bezpieczne.

Warto śledzić także interpretacje w tym temacie. Chociaż ja osobiście nie spodziewałabym się innego stanowiska organów w tym temacie.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje transakcje nieodpłatne są transakcjami kontrolowanymi, czy jesteś uprawniony do złożenia oświadczenia o rynkowości cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi, po prostu napisz do mnie.

A poniżej zdjęcie Bałtyku i pytanie czy te kosze stoją w odpowiedniej odległości od siebie… 🙂

Dołączam także urywek z książki mojego ulubionego pisarza.

 

„(…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.”

Wiesław Myśliwski – Widnokrąg

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem pbalicka@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: