Patrycja Balicka

doradca podatkowy

Zajmuję się podatkami od ponad 19 lat. Moja bieżąca praktyka zawodowa obejmuje doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie cen transferowych, a także rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych, obsługi programów finansowo-księgowych. Doradzam klientom m.in. z branży reklamowej, nieruchomościowej, informatycznej, finansowej, instytucjom kultury.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Interaktywny formularz TP-R

Patrycja Balicka29 kwietnia 2020Komentarze (0)

TP-R to nowa forma raportowania w zakresie cen transferowych. Większość podatników będzie mierzyć się z tym obowiązkiem w 2020 r.

***

Co to jest TP-R?

Ministerstwo Finansów udostępniło na portalu podatkowym nowy formularz TP-R. W skrócie TP-R to formularz do raportowania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Raportowanie to zostało wprowadzone w miejsce formularza CIT-TP i PIT -TP. Chociaż właściwie trudno mówić, że to jest w miejsce starego raportowania, ponieważ nowe obowiązki mają znacznie szerszy zakres.

Za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. podmiot zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych) lub realizujące transakcje kontrolowane (objęte zwolnieniem z obowiązku dokumentacyjnego) przekazują Szefowi KAS, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych TP-R. Podatnicy, którzy mają rok podatkowy równy kalendarzowemu muszą złożyć formularz TP-R za 2019 rok do końca września 2020 r. Dla większości podatników to nowy obowiązek.

Elementy TP-R

  1. Cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych,
  2. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych
  5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych,
  6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia,
  7. Korekty cen transferowych,
  8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych.

Informacja o cenach transferowych, które podatnik jest zobowiązany podać w raportowaniu TP-R są szczegółowe i sięgają głęboko. W zakresie stosowanej metody weryfikacji ceny, musimy na przykład podać wskaźnik finansowy wybrany przy porównaniu, jego wartość oraz przedział międzykwartylowy wynikający z analizy porównawczej.

Co jeśli nie złożymy TP-R?

Brak wypełniania obowiązku złożenia informacji w formularzu TP-R  podlega karom wynikającym z kodeksu karno-skarbowego. Karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega osoba fizyczna, która nie złożyła Szefowi KAS informacji o cenach transferowych, albo złożyła ją po terminie lub złożyła nieprawdziwą informację (za rok 2020 kara grzywny może sięgać do 25 mln zł).

Co warto zrobić?

Warto już teraz spróbować wypełnić ten formularz, aby przekonać się czy potrafimy to zrobić 🙂 A także, aby zastanowić się czy nasz raport może potencjalnie zainteresować organy.

Jeśli masz wątpliwości, pytania związane z raportowaniem TP-R, napisz do mnie.

 

***

Majówka nad morzem? Niestety nie w tym roku. Pozostają zdjęcia 🙂 I Myśliwski, dobry na wszystko.

Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem pbalicka@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: