Patrycja Balicka

doradca podatkowy

Zajmuję się podatkami od ponad 19 lat. Moja bieżąca praktyka zawodowa obejmuje doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie cen transferowych, a także rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych, obsługi programów finansowo-księgowych. Doradzam klientom m.in. z branży reklamowej, nieruchomościowej, informatycznej, finansowej, instytucjom kultury.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Grupowe poręczenia i gwarancje grupowe bez wynagrodzenia – co z nimi zrobić?

Patrycja Balicka12 marca 2020Komentarze (0)

Temat poręczeń, gwarancji bez wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wciąż wzbudza duże zainteresowanie organów. Brak odpłatności w takich  transakcjach może stanowić podstawę do szacowania przez organy przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

***

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 stycznia 2020 roku (sygn. II FSK 373/18) orzekł, iż udzielanie poręczeń, czy też gwarancji bez wynagrodzenia przez podmiot powiązany spełnia wymogi opodatkowania świadczenia jako nieodpłatnego.  Także jeśli dopiero w przyszłości może wystąpić świadczenie zwrotne.

Stan faktyczny

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym podała że przystąpiła do wewnątrzgrupowej polityki zabezpieczania zobowiązań kredytowych. Polityka ta  sprawia, że każdy z podmiotów, w tym Spółka, występuje zarówno w charakterze udzielającego poręczenia (gwarancji), jak również w charakterze otrzymującego poręczenie. Zgodnie z polityką poręczeń, każdy z uczestników może żądać od spółek z grupy poręczenia, a jednocześnie ma zobowiązanie do udzielenia takiego poręczenia na żądanie innej spółki z grupy. Może jednocześnie występować w charakterze poręczyciela i/bądź poręczającego.

Spółka zadała pytanie, czy udzielanie wzajemnych poręczeń kreuje wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, wzajemność poręczeń nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, bez względu na moment wystąpienia świadczenia wzajemnego.

Stanowisko organów

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. I stanął na stanowisku, iż brak wzajemności oraz ekwiwalentności poręczeń jest podstawą do rozpoznania przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Stanowisko WSA

Na tym etapie niespodzianka, WSA w Poznaniu podzielił stanowisko Spółki (wyrok tutaj). W uzasadnieniu wskazał, że przystąpienie do polityki poręczeń wiąże się z wystąpieniem zobowiązania do świadczenia wzajemnego wobec podmiotu, który wcześniej udzielił poręczenia. Ponadto WSA pokazał dwie istotne kwestie: umowa, do której przystąpiła spółka jest umową wielostronnego stosunku zobowiązaniowego i jako taka powinna być rozpatrywana; ekwiwalentność świadczeń w ramach tej umowy / polityki poręczeń powinna być oceniana na moment jej zawarcia, a ocena taka nie może zostać przeprowadzona w postępowaniu interpretacyjnym.

Stanowisko NSA

Na tym etapie, mamy znów zwrot. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem WSA.  Sąd podsumował w uzasadnieniu, że udzielenie podatnikowi – bez wynagrodzenia – przez powiązaną z nim spółkę poręczenia (gwarancji) spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego w sytuacji, gdy w zamian za uzyskanie poręczenia podmiot uzyskujący je zobowiązuje się do udzielenia poręczenia na każde żądanie poręczającej spółki.

Jakie wnioski dla podatników?

Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które dotyczą transakcji poręczeń grupowych, a wybrzmiały w cytowanych wyrokach:

  • Ekwiwalentność świadczeń wynikających z umowy poręczeń powinna być analizowana na moment zawarcia transakcji;
  • Organy przedstawiły dosłowne podejście przy szacowaniu wzajemności i ekwiwalentności poręczeń grupowych;
  • Wskazanie NSA, iż występuje jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie rozumienia pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”.

Co warto zrobić?

Zanim określimy przychód z nieodpłatnego świadczenia z tytułu poręczeń grupowych warto  przede wszystkim przeanalizować  transakcje poręczeń grupowych, pod kątem:

  • weryfikacji czy istnieją wymierne korzyści dla otrzymującego podmiotu;
  • czy udzielane poręczenie jest faktycznie potrzebne, czy jest tylko martwym narzędziem, które przez część podmiotów z grupy nie jest wykorzystywane.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia moim zdaniem. Otóż transakcje poręczeń bez wynagrodzenia, a obowiązek złożenia oświadczenia o rynkowości cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Kiedy w grupie podmiotów powiązanych występują umowy o poręczeniach/gwarancjach bez wynagrodzenia, warto moim zdaniem przemyśleć pragmatyczne podejście do tych transakcji. Także właśnie ze względu na konieczność złożenia oświadczenia potwierdzającego rynkowość cen w tych transakcjach.

Jeśli masz wątpliwości, odnośnie grupowych umów poręczeń, po prostu napisz do mnie.

***

A teraz coś w innym klimacie, cytat z genialnego Myśliwskiego, no i Bałtyk latem – plaża w Słowińskim Parku Narodowym.

„Że szczęścia należy szukać w sobie a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie Bóg wie gdzie go szukają”.

Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Patrycja Balicka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem pbalicka@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: