Patrycja Balicka

doradca podatkowy

Zajmuję się podatkami od ponad 19 lat. Moja bieżąca praktyka zawodowa obejmuje doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie cen transferowych, a także rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych, obsługi programów finansowo-księgowych. Doradzam klientom m.in. z branży reklamowej, nieruchomościowej, informatycznej, finansowej, instytucjom kultury.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Obowiązki dokumentacyjne

Przepisy Tarczy 4.0 wydłużyły terminy na spełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych.  Dla większości podatników zostały przesunięte o trzy miesiące. Nowe terminy Zgodnie z art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się: 1) do dnia 31 grudnia 2020 […]

Uzyskiwanie nieodpłatnego świadczenia od podmiotu powiązanego, powoduje, że podatnik nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o rynkowości cen transferowych.   ***  Z czego to wynika? Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swojej interpretacji z 28 lutego 2020 r. Stwierdził, że  uzyskiwanie nieodpłatnego świadczenia od podmiotu powiązanego, powoduje, że podatnik nie będzie uprawniony do […]

Temat poręczeń, gwarancji bez wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wciąż wzbudza duże zainteresowanie organów. Brak odpłatności w takich  transakcjach może stanowić podstawę do szacowania przez organy przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia. *** Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 stycznia 2020 roku (sygn. II FSK 373/18) orzekł, iż udzielanie poręczeń, czy też gwarancji bez wynagrodzenia […]

Co to jest transakcja kontrolowana?

Patrycja Balicka14 lutego 2020Komentarze (0)

Transakcja kontrolowana to nowa definicja, którą mamy w przepisach o cenach transferowych od 2019 r. *** Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. obowiązkowi dokumentowania podlegają transakcje kontrolowane realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi mające jednorodny charakter, których wartość przekracza w roku obrotowym progi dokumentacyjne. Przez dwa lata do końca 2018 r. mieliśmy pojęcie […]

Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych za 2019 r. Czyli sprawdzamy –  czy i dla jakich transakcji musimy sporządzić dokumentacje podatkowe. *** Jak to zrobić? Ja nazywam weryfikację obowiązków dokumentacyjnym – inwentaryzacją transakcji z podmiotami powiązanymi. Postaram się wyjaśnić poszczególne etapy przygotowywania takiej inwentaryzacji. Krok 1 – identyfikujemy transakcje kontrolowane W pierwszym kroku powinniśmy zidentyfikować transakcje kontrolowane zrealizowane  w […]